nazev-firmy.gif, 8 kB

Pohřební služba Harmonie s.r.o. zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 50798

IČ 27672221

URL: https://www.pohrebni-sluzba.cz/kontakt.php


Poslední list padá, hledám tě pod ním, nejsi tam, po okně stéká kapka deště, hledám tě pod ní, nejsi tam, říkám si tvoje jméno, hledám tě pod ním, nejsi tam.
(F.Hrubín)
Pohřební služba Harmonie s.r.o. (pobočka Brno-Černovice) - ekatalog.czPohřební služby, pohřebnictví a krematoria - ekatalog.cz

Kontakt

Pohřební služba Harmonie s.r.o.
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 50798
IČ: 27672221

Internet:
www.pohrebni-sluzba.cz
Email: psharmonie@seznam.cz

Sjednávací kanceláře najdete na těchto adresách:

Brno - střed
Lidická 44
tel./fax: 545 573 804
mobil: 723 283 290
po - pá: 7.30 - 15.30 hod.


Mapa - Lidická 44


Pohřební služba HARMONIE - pobočka Lidická 44

Brno - St. Lískovec
Mikuláškovo nám. 1
tel.: 547 210 465

po - pá: 8.00 - 15.30 hod.


Mapa - Mikuláškovo nám. 1


Pohřební služba HARMONIE - pobočka Mikuláškovo nám. 1

Brno - Kohoutovice
Libušina tř. 2
mobil: 702 276 176
po - pá: 8.00 - 15.30 hod.


Mapa - Libušina tř. 2


Pohřební služba HARMONIE - pobočka Libušina tř. 2


Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Je-li zákazníkem spotřebitel, a dostane-li se s podnikatelem do sporu vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, kterou s podnikatelem uzavřel, pak má tento zákazník podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení vzniklého sporu.

V případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je orgánem kompetentním k řešení těchto sporů Česká obchodní inspekce (více na www.coi.cz).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se zahajuje na návrh zákazníka – spotřebitele. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si nese každá ze stran sporu sama, tzn. podnikatel i zákazník – spotřebitel si hradí každý zvlášť svoje vlastní náklady.