nazev-firmy.gif, 8 kB

Pohřební služba HARMONIE s.r.o.

URL: https://www.pohrebni-sluzba.cz/repertoar-zpev-klasicke.php


Sólový zpěv - Klasické skladby

Beethoven:Anděl lásky mp3
Bernstein:Maria
Dvořák:Árie o měsíčku z opery Rusalka
Ave Maria
Biblické písně:
            Oblak a mrákota
            Skrýše má a pavéza má
            Slyš, ó Bože, modlitbu mou
            Hospodin je můj pastýř
            Bože, Bože, píseň novou
            Slyš, ó Bože, volání mé
            Popatřiž na mne
            Při řekách babylonských
            Pozdvihuji očí svých k horám
            Zpívejte Hospodinu píseň novou
Když mne stará matka
Largo: církevní text: Veliký Bože náš
           světský text: Vlasti má milená
Gounod:Ave Maria
Grieg:Tys láska má
Händel:Largo (Modlitba)
Mendelssohn:Když dva se loučí
Mozart:Ave verum
Novák:Až přejde den
Schubert:Ave Maria
Její obraz
Zastaveníčko
Smetana:Má hvězda
Matičko Božské milosti
Večerní písně:
            Kdo v zlaté struny zahrát zná
            Nekamenujte proroky
Wagner:Večernice