nazev-firmy.gif, 8 kB

Pohřební služba HARMONIE s.r.o.

URL: https://www.pohrebni-sluzba.cz/umrtni-list.php


Úmrtní list

Na základě zákona o matrikách 301/2000 Sb vydá matrika do 30 dnů po úmrtí oprávněným osobám úmrtní list.

Doklady pro vydání úmrtního listu: